x̌əθinəw ̓s ʔəliʔxʷi:n ̓ cqʷay wəx̌əs | Four little green frogs


x̌əθinəw ̓s ʔəliʔxʷi:n ̓ cqʷay wəx̌əs

Four little green frogs

1. x̌əθinəw̓s wəx̌əs
ʔəliʔxʷi:n̓ ʔiʔ cqʷay
ʔəliʔa:m̓ət ʔe:ɬtən
niʔ ʔə tə təmɬaləs qʷɬey̓.

2. ʔəliʔiʔɬtən̓ ʔe:ɬtən
ʔə tə x̌ʷəyx̌ʷiyay̓ə.
ʔiʔ n̓an ʔəw ʔəy̓
tə cq̓ix̌ x̌ʷəyx̌ʷiyay̓ə.
m-m-m! m-m-m!

3. nəc̓iw̓s wəx̌əs
cƛ̓əm nəqəm ʔə tə x̌aʔx̌caʔ.
xʷʔəy̓əm x̌əy̓ƛ̓ qaʔ.
txʷɬxʷiw̓s kʷe:ɬ.
wəx̌əs! wəx̌əs! wəx̌əs!

4. ɬxʷiw̓s wəx̌əs
ʔəliʔxʷi:n̓ ʔiʔ cqʷay
ʔəliʔa:m̓ ət ʔe:ɬtən
niʔ ʔə tə təmɬaləs qʷɬey̓.

5. ʔəliʔiʔɬtən̓ ʔe:ɬtən
ʔə tə x̌ʷəyx̌ʷiyay̓ə.
ʔiʔ n̓an ʔəw ʔəy̓
tə cq̓ix̌ x̌ʷəyx̌ʷiyay̓ə.
m-m-m! m-m-m!

6. nəc̓iw̓s wəx̌əs
cƛ̓əm nəqəm ʔə tə x̌aʔx̌caʔ.
xʷʔəy̓əm x̌əy̓ƛ̓ qaʔ.
txʷʔisəl̓iw̓s kʷe:ɬ.
wəx̌əs! wəx̌əs! wəx̌əs!

7. ʔisəl̓iw̓s wəx̌əs
ʔəliʔxʷi:n ʔiʔ cqʷay
ʔəliʔa:m̓ət e:ɬtən
niʔ ʔə tə təmɬaləs qʷɬey̓.

8. ʔəliʔiʔɬtən̓ ʔe:ɬtən
ʔə tə x̌ʷəyx̌ʷiyay̓ə.
ʔiʔ n̓ an ʔəw ʔəy̓
tə cq̓ix̌ x̌ʷəyx̌ʷiyay̓ə.
m-m-m! m-m-m!

9. nəc̓iw̓s wəx̌əs
cƛ̓əm nəqəm ʔə tə x̌aʔx̌caʔ.
xʷʔəy̓əm x̌əy̓ƛ̓ qaʔ.
txʷnəc̓iw̓s kʷe:ɬ.
wəx̌əs! wəx̌əs! wəx̌əs!

10. nin̓c̓iw̓s wəx̌əs,
ʔeʔəxʷi:n̓ ʔiʔ cqʷay,
ʔa:m̓ət təwƛ̓a wiw̓x̌əs,
niʔ ʔə tə təmɬaləs qʷɬeý.

11. ʔiʔɬtən̓ təwƛ̓a wiw̓ x̌əs
ʔə tə x̌ʷəyx̌ʷiyay̓ə.
ʔiʔ n̓an ʔəw ʔəy̓
tə cq̓ix̌ x̌ʷəyx̌ʷiyay̓ə.
m-m-m! m-m-m!

12. nəc̓iws wəx̌əs
cƛ̓əm nəqəm ʔə tə x̌aʔx̌caʔ.
xʷʔəy̓əm x̌əy̓ƛ̓ qaʔ.
sisəw̓ ʔew̓k̓ʷ wəx̌əs.

13. txʷʔəwə teʔ wəx̌əs
wəx̌əs! wəx̌əs!

 

Download: x̌əθinəw ̓s ʔəliʔxʷi:n ̓ cqʷay wəx̌əs | Four little green frogs

Download .DOCX

Download .PDF

* To download a .PDF, right-click on the button and select “save link as”.