Weaving

Vocabulary

weave itɬə́nət
mountain-goat wool blanketswə́q̓ʷaʔɬ
fuzzy, woollypéʔpeʔ
spin woolsə́ləm
shear woolɬə́ćə́l̓qən
beat woolk̓ʷəqʷə́lqən
fluff out woolθə́y̓əlqən
wool, furséy
a two-fathom mountain goat wool blanketxʷlə́q̓əs
strip of mountain goat wool blanketɬxʷə́t
shawlsʔət̓ᶿáʔməs
tie up?ɬqə́nəm
tie them in a bundleq̓p̓əléʔct
be tying it upq̓̓éq̓əp̓ət
wrap somthing around it, bind itqítət
wrap it upxʷə́lək̓ʷt
be wrapping it upxʷə́xʷə́lək̓ʷt
bless itɬex̌ən̓t
blessedtex̌ən̓t
revive/healhilət
rub oneself with cedar boughsyəmq̓θət
rootkʷəmləxʷ
barksɬə́wəy̓
red cedar boughx̌peycəs
red cedar treex̌peyəɬp
yellow cedar treepašələqʷəɬp
red cedarx̌pey̓
yellow cedarpašələqʷ
bailerłəltən
outer barkp̓əliʔ
inner barksləwiʔ’
knifeɬəptən
wet stone/sharpeneršxʷaxʷək̓ʷəl̓s
sticksc̓ext
handleškʷən̓el̓s
stringx̌ʷil̓əm̓
bowlxʷsƛ̓əp laʔθən
middleʔənwəł
endsʔəla•ns
thinc̓əmi•lʔ
softməl̓əl
readyxʷəsa•yʔ
wet itłəqʷstəxʷ
soak itsmatqʷstəxʷ
use ithakʷəx
fix it, make itθəyt
turn it overcələw̓t
measure itx̌e•t̓ᶿt
cut itłic̓ət
take it offmeʔx
fold itməsət
tie itq̓ep̓ət

Interactive activities